Symposium

Symposium: Is ons eigen eten belangrijker dan de natuur?

Eten wij ten koste van de rest van de natuur? Is het op korte termijn mogelijk om een voedselsysteem te hebben waarin iedereen gezond voedsel eet dat is geproduceerd met respect voor dieren, planten, bodem en de mens? Tijdens het symposium ‘De milieu-impact van voedselsystemen’ gaan (inter)nationale wetenschappers met het publiek in gesprek over deze en andere vragen. Het symposium vindt plaats op 12 juni aan Wageningen University & Research (WUR) en wordt geopend door Sjoukje Heimovaraa (voorzitter WUR). Presentator Harm Edens is gespreksleider.

Organisator Wageningen Plant Research, Leerstoelgroep Farming Systems Ecology, Wageningen University & Research
Datum

ma 12 juni 2023 13:00 tot 17:30

Locatie Omnia, gebouwnummer 105
Hoge Steeg 2
6708 PH Wageningen
+31 (0) 317 - 484500
Online deelname is ook mogelijk
Prijsomschrijving Deelname is gratis

Een nieuwe inrichting van ons voedselsysteem kan voordelen brengen voor zowel de mens als voor het milieu. Maar, om zover te komen, moeten er nog stappen worden gezet. Dat kan alleen als we samenwerken. Dit symposium over voedselsystemen moet daaraan bijdragen.

Sprekers

Eerst spreekt een aantal gerenommeerde wetenschappers over verschillende onderwerpen. Dit zijn Hannah van Zanten (WUR), Michael Clark (University of Oxford), Anita Frehner (Research Institute of Organic Agriculture FiBL), Benjamin Bodirsky (Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)), Friederike Ziegler (RISE Research Institutes of Sweden AB), Tara Garnett (University of Oxford).

Hannah van Zanten zal laten zien hoe het herontwerpen van het Europese voedselsysteem op basis van circulariteitsprincipes milieuvoordelen kan opleveren voor Europa en de wereld (artikel wordt deze maand gepubliceerd in Nature Food); Michael Clark zal inzoomen op de milieu-impact van voedingsmiddelen en hoe labelling op basis van milieu- en gezondheidsinformatie kan bijdragen aan de transitie van het voedselsysteem; Benjamin Bodirsky zal ingaan op het potentieel van degrowth. Wat is een gezond economisch systeem?

Discussie

Nadat de wetenschappers hebben verteld over hun onderzoek, is het tijd om met het publiek in gesprek te gaan met als doel om een wetenschapsagenda te formuleren. In eerste instantie zal Harm Edens in gesprek gaan met een panel bestaande uit verschillende agro-foodbedrijven.Vervolgens worden deelnemers uitgenodigd om mee te denken over hoe de wetenschap kan bijdragen aan het versnellen van de overgang naar voedselsystemen die zowel de menselijke gezondheid als die van onze planeet respecteren.

Aanmelden

Het symposium is georganiseerd om wetenschappers in gesprek te laten gaan met organisaties, bedrijven en overheden. Geïnteresseerden uit die sectoren krijgen daarom voorrang bij de aanmeldingen. Dit geldt ook voor andere wetenschappers binnen het vakgebeid en eigen studenten. Mocht er nog plek zijn, dan zijn ook andere geïnteresseerden welkom. Online deelname is ook mogelijk.

Bekijk het programma

Meld je nu aan