Wageningen World

Voedsel produceren en de aarde sparen

Hoe ziet een gezond dieet eruit dat zo min mogelijk impact heeft op klimaat en milieu? Hannah van Zanten zoekt dat uit met het Circular Food System-model en won daarmee de Groundbreaker Prize. ‘Als het vee reststromen te eten krijgt, hoeft er geen soja uit Brazilië geïmporteerd te worden.’

‘De veehouderij heeft grote impact op het milieu. Ik vroeg me af wat we anders kunnen doen’, zegt Hannah van Zanten, universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Farming Systems Ecology in Wageningen en visiting professor aan Cornell University. Met haar team en collega’s van binnen en buiten Wageningen ontwikkelde ze het Circular Food System-model, dat in kaart brengt hoe een gezond dieet met plantaardige en dierlijke eiwitten eruit ziet, mét inachtneming van de draagkracht van de aarde.

Het Circular Food System-model brengt in kaart hoe een gezond dieet eruit kan zien dat de aarde zo min mogelijk belast; onder meer door zo min mogelijk land te gebruiken of broeikasgassen en milieuvervuilende stoffen uit te stoten.
Het Circular Food System-model brengt in kaart hoe een gezond dieet eruit kan zien dat de aarde zo min mogelijk belast; onder meer door zo min mogelijk land te gebruiken of broeikasgassen en milieuvervuilende stoffen uit te stoten.

Het model houdt voor alle continenten rekening met onder meer de uitstoot van broeikasgassen bij de voedselproductie, het landgebruik, de input van kunstmest, de gevolgen voor de biodiversiteit en hoe een systeem financieel haalbaar kan zijn. Het Europese model is zo goed als af en het model op wereldschaal is in de maak. Daarin zijn ook de gevolgen van voedseltransporten tussen continenten meegenomen. Voor haar werk ontving Van Zanten afgelopen januari de Groundbreaker Prize van de organisatie FoodShot Global: 150.000 dollar, te besteden aan onderzoek.

Reststromen eten

‘Het voedselsysteem dat collega’s en ik hebben ontwikkeld is circulair en gaat uit van een optimale combinatie van plantaardige en dierlijke eiwitten’, vertelt Van Zanten, die in 2016 cum laude promoveerde op de rol van de veehouderij in een circulair voedselsysteem. Die rol blijkt waardevol, als je de dieren voedt met etensresten en afval uit de voedingsindustrie, en laat grazen op graslanden die ongeschikt zijn voor akkerbouw. ‘Als het vee deze reststromen te eten krijgt, kunnen we op het land waarop we nu veevoer verbouwen, gewassen voor menselijke consumptie telen. Zo is er veel meer voedsel voor de mens en hoeft het veevoer, zoals soja uit Brazilië, niet de hele wereld over te worden getransporteerd’, legt Van Zanten uit.

Lees het hele verhaal in Wageningen World