Nieuws

Boeklancering: Our Future Proteins - A Diversity of Perspectives

Gepubliceerd op
7 maart 2023

Op 7 maart 2023 is het vrij verkrijgbare boek Our Future Proteins gelanceerd. Meer dan 100 experts geven hierin hun visie op de transitie naar duurzame eiwitproductie en -consumptie. Hun visies beslaan een breed scala aan transitierichtingen, van een radicale heroverweging van eiwitproductiesystemen tot een pragmatische aanpak waarbij mondiale en lokale toeleveringsketens met elkaar in evenwicht worden gebracht. Door de verscheidenheid aan (soms uiteenlopende) perspectieven, krijgt de lezer een inkijkje in een dynamische transitie in volle gang. Vier van de redacteuren zijn verbonden aan Wageningen University & Research.

Eiwit is een essentieel macronutriënt. Tegelijkertijd dragen eiwitrijke voedingsmiddelen in belangrijke mate bij aan de milieubelasting van voedselproductie. Het doel van het boek Our Future Proteins is een brede reeks perspectieven op de eiwittransitie te presenteren en bij te dragen aan de dialoog tussen die perspectieven. In dit boek ontkrachten de auteurs gemeenschappelijke mythes over de eiwittransitie en onderzoeken ze tegenstrijdige verhalen die de vooruitgang naar een rechtvaardige eiwittransitie belemmeren.

Het nieuwe boek gaat over de mogelijkheden voor duurzame voedselsystemen en de gevolgen daarvan voor het mondiale welzijn. Daarbij worden eiwitbronnen, technologische ontwikkelingsroutes en sociale en beleidsinterventiestrategieën met elkaar vergeleken en tegenover elkaar geplaatst. Een belangrijke vraag is in hoeverre de huidige wereldwijde inspanningen op dit vlak een wereldwijde voedselcrisis helpen voorkomen. Zowel data over de hoeveelheid eiwit die wordt geconsumeerd als data over de milieueffecten daarvan, tonen een duidelijk verschil aan tussen landen met hoge inkomens en landen met lage en middeninkomens. Terwijl inwoners van hoge-inkomenslanden de neiging hebben teveel eiwitrijk voedsel te consumeren, is er in lage- en middeninkomenslanden een grotere schaarste aan eiwitrijk voedsel en de bijbehorende belangrijke voedingsstoffen. Dit onderstreept de noodzaak van een rechtvaardige transitie waarbij ook de eerlijke verdeling van de middelen aan bod komt.

Focus op het totale voedselsysteem

“De wereldwijde uitdagingen van het totale voedselsysteem komen scherp in beeld als we de huidige voedselproductie en -consumptie door een ‘eiwittenbril’ bekijken", zegt Stacy Pyett, programmamanager Proteins for Life bij Wageningen University & Research en hoofdredacteur van het boek. Er ontstaat een beeld van een complexe transitie, met veel verschillende individuele beweegredenen die samenkomen voor een gemeenschappelijk doel.

Pyett en de vijf co-redacteuren Wendy Jenkins, Barbara van Mierlo, Luisa M. Trindade, David Welch en Hannah van Zanten, vonden het belangrijk om veel potentiële oplossingsrichtingen naast elkaar te zetten. “In de toekomst zullen we te maken krijgen met een reeks oplossingen die verschillende regio's, behoeften en voorkeuren dienen. Alleen door meerdere paden te volgen, zullen we de route naar de transitie vinden", besluit Pyett.

Our Future Proteins - social vierkant met rug.jpg

Uitgebreide bron van informatie

Het boek is samengesteld met inbreng van een groot aantal belanghebbenden die actief betrokken zijn bij het eiwittendomein. Het resultaat is een uitgebreide bron van informatie voor interdisciplinair postdoctoraal onderwijs, de industrie, academici, beleidsmakers en andere belanghebbenden, waaronder vertegenwoordigers van de voedingsindustrie, beleidsmakers, influencers, filantropen, durfkapitalisten en ondernemers wereldwijd.