Project

Epigenetica

In het ontwerp van nieuwe of de verbetering van huidige primaire productiesystemen naar een circulaire en klimaat-neutrale productie is het van belang dat planten en dieren veerkrachtig zijn en adequaat kunnen reageren op uitdagingen in hun omgeving. Daarom zijn innovatieve concepten gewenst waarmee met verminderd middelengebruik de natuurlijke veerkracht van het systeem tegen biotische stressoren verhoogd kan worden.

Circulaire productiesystemen

Bescherming van de aarde tegen klimaatverandering en tegen uitputting van natuurlijke bronnen vergt een transitie van lineaire naar circulaire plantaardige en dierlijke productiesystemen. Circulaire productiesystemen verhogen echter het risico op accumulatie van chemicaliƫn en resistentie tegen antibiotica. Daarom zijn innovatieve concepten gewenst waarmee met verminderd middelengebruik de natuurlijke veerkracht van het systeem tegen biotische stressoren verhoogd kan worden. In dit project wordt onderzocht of het fenomeen van epigenetische overdracht van veerkracht van ouder naar nakomelingen hiertoe mogelijkheden biedt.

Het project behelst experimenteel onderzoek waarin getracht wordt met verschillende primers de veerkracht van het productiesysteem tegen biotische stress te induceren in de ouders (modelgewas tomaat, modeldier varken), waarna wordt vastgesteld of, en met welke neveneffecten, de veerkracht is overgedragen naar de eerste generatie van het generatieve nageslacht. Indien daadwerkelijk overdracht van veerkrachts-eigenschappen naar de volgende generatie wordt vastgesteld, zal in de tweede fase van het project de moleculaire basis van dit fenomeen nader onderzocht worden; vervolgens komt de vraag aan de orde hoe dit concept praktisch toegepast kan worden in circulaire plantaardige en dierlijke productiesystemen.

Publicaties