Project

FERTIMANURE - Innovatieve nutriëntenterugwinning uit dierlijke mest gericht op deproductie van hoogwaardige meststoffen

Binnen Europa en regio’s in landen zijn er onbalansen in nutriëntenproductie en nutriëntenbehoefte waardoor er inefficiënt met nutriënten wordt omgegaan. Fertimanure ambieert een regionale aanpak waarbij nutriëntenproducten op maat worden gemaakt.

In januari 2020 is H2020 project FERTIMANURE voor een periode van 4 jaar gestart waaraan in totaal 20 partners deelnemen, waaronder Wageningen Environmental Research (WENR), onderdeel van Wageningen University & Research.

Terugwinnen nutriënten en producten

FERTIMANURE richt zich op het winnen van waardevolle minerale voedingsstoffen en andere producten uit dierlijke mest. Vijf pilots verspreid over Europa in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje worden uitgevoerd en gemonitord. Daarnaast worden de producten in de praktijk getest en worden de mogelijkheden bezien om producten op maat in de regio af te zetten als zogenaamde Tailor Made Fertilisers (TMF), indien noodzakelijk door eventuele verdere opwerking of blending.

Evaluatiekader

Business cases en Life Cycle Analysis zullen worden uitgewerkt om tot een breed evaluatiekader te komen. De ambitie van FERTIMANURE is om zowel de technologische aanpak voor het terugwinnen van voedingsstoffen te demonstreren alsook invulling te geven hoe die stoffen hergebruikt kunnen worden in de landbouw of industrie. Uiteindelijk wil FERTIMANURE een innovatief model voor de circulaire economie van nutriënten bieden om plattelandsontwikkeling in de landbouwsector te bevorderen. Daarbij is de focus op het creëren van echte synergiën en banden tussen boeren en andere industriële activiteiten en het leggen van nieuwe verbindingsmogelijkheden tussen dierlijke en plantaardige productiesystemen op een regionale schaal.

Nederlandse pilot

De Nederlandse pilot is gelegen in Haarlo waar op boerderijschaal stikstof en fosfaat zal worden teruggewonnen uit mest. De installatie voor stikstofterugwinning is grotendeels gebouwd en integratie met fosfaatterugwinning zal stapsgewijs worden geïmplementeerd. Vanuit Nederland nemen Arjan Prinsen Farm, Dorset en Wageningen UR deel aan het project, en zij werken tevens samen binnen de Nederlandse pilot.

Publicaties