Nieuws

Nieuw initiatief voor mondiale online database met informatie over wereldwijde dierlijke productie

Gepubliceerd op
26 april 2021

Om duurzame landbouwsystemen te kunnen ontwikkelen, hebben mensen wereldwijd de juiste data nodig. Echter, specifieke gegevens over dierlijke productiesystemen in bepaalde delen van de wereld, zoals de varkenshouderij, visserij of juist gemengde kleinere boerderijen, zijn ontoegankelijk, verouderd of eenvoudigweg niet bekend. Het Circular Food Systems (CiFoS) team van Wageningen University & Research wil deze gegevens voor iedereen beschikbaar maken en de data gaan verzamelen via een online enquête. Het uiteindelijke doel is een mondiale database die kan fungeren als open kennisbank voor onderzoekers, beleidsmakers, boeren, bedrijven en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de toekomst van dierhouderij. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met onderzoekers van de Wereldbank, het Australische instituut CSIRO en andere internationale partners.

Aan de hand van de verzamelde data, kunnen verschillende toekomstige scenario’s voor dierlijke productie in kaart worden gebracht. Dit is onder andere van belang voor het halen van de Sustainable Development Goals en om de rol van dieren in duurzame voedselsystemen te begrijpen. Het opzetten van de database maakt deel uit van het project Circular Food Systems. De belangrijkste doelstelling van dit project is te beschrijven hoe de transitie naar een circulair voedselsysteem de druk op de natuurlijke hulpbronnen van de aarde kan verminderen.

Wie kan helpen bij het realiseren van de database?

De initiatiefnemers roepen onderzoekers, beleidsmakers, boeren, bedrijven en iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van dierlijke productie wereldwijd op om te helpen bij het realiseren van de database. Zij kunnen dit doen door via deze link de online vragenlijst in te vullen en andere mensen te vragen dit ook te doen.

In de vragenlijst kunnen respondenten data invullen over een of meer dierlijke productiesystemen binnen hun werkveld. De vragen zijn gegroepeerd in vijf blokken: rassen, kuddestructuur, productiviteit, voer en huisvesting, en mestsystemen.

Gegevensbescherming

Zodra alle gegevens zijn verzameld, zal het CiFoS team deze verwerken en een online open acces databank opzetten. Om gegevensbescherming te waarborgen, worden de data op een regionaal of landelijk niveau samengevoegd. Direct tot individuen of organisaties herleidbare gegevens zullen dan ook nooit openbaar worden gemaakt of met derden worden gedeeld.

Internationale partners

De nieuwe database wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met onderzoekers van onder andere de Wereldbank, CSIRO (Australië) en FiBL (Zwitserland).