Project

Versnelling van natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling

De laatste jaren groeit de wereldwijde belangstelling voor een natuurinclusieve aanpak in stedelijke ontwikkeling, zowel bij private als publieke partijen.

Projectomschrijving

Lees meer over het project

Eén manier om natuurinclusiviteit in stedelijke ontwikkeling te integreren, is door de toepassing van Nature-Based Solutions (NBS). NBS worden gezien als belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van een toekomstbestendige stedelijke omgeving, onder andere door de bijdragen die NBS kunnen leveren aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en mentale en fysieke gezondheid.

Toch is de integratie van natuurinclusiviteit nog geen standaard in stedelijke (her)ontwikkeling en de inrichting van de publieke ruimte. Juist nu we voor grote opgaven staan om veel woningen te bouwen is het belangrijk om goed zicht te hebben op hoe natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling versneld toegepast kan worden. Het doel van dit project is dan ook om professionals in stedelijke ontwikkeling te ondersteunen door de integrale langetermijnvisies te vertalen naar behapbare stappen voor de korte en middellange termijn (10-25 jaar). Hiervoor is lange termijn systeemdenken nodig.

Dit project bestaat uit verschillende onderdelen. We verzamelen goede voorbeelden van natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling uit de wetenschappelijke literatuur én uit de praktijk. We kijken naar welke aspecten natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling versnellen of vertragen en waar nog vragen of kennishiaten zitten. Daarnaast brengen we de kennis die al beschikbaar is binnen Wageningen University & Research bij elkaar, zodat deze kennis beter vindbaar is voor een breder publiek.